Regeneracja trawników

Trawniki, szczególnie po zimie lub po dłuższym okresie bez pielęgnacji niszczeją i tracą swoje walory estetyczne. Z pomocą przychodzi wtedy firma Korn Garden. Regeneracja trawników to jedna z usług ogrodniczych jakie świadczymy naszym Klientom.

Aby po regeneracji trawnik ponownie zachwycał swoim wyglądem, niezbędne jest wykonanie wielu czynności, które wpłyną pozytywnie na poprawę jego stanu:

Do podstawowych działań wchodzących w skład regeneracji trawników, należy:

  • niskie skoszenie trawnika
  • wertykulacja, aeracja
  • dokładne wygrabienie
  • nawożenie
  • dosianie mieszanką traw
  • nawadnianie

Jeśli jest to konieczne, nawozimy ziemią ogrodniczą.