Oferta

Trawniki wielkopowierzchniowe z siewu maszynowego oraz Hydrosiewu- przygotowanie podłoża za pomocą zabiegów agrotechnicznych, siew maszynowy, który polega na zagłebieniu nasion za pomocą kolcy oraz hydrosiew, gdzie dostosowujemy skład mieszanki do nachylenia, podłoża oraz pory zakładania,

Instalacje systemów nawadniających oraz drenaż - Polega na dostarczaniu glebie i rośliną wody w celu pokrycia niedoborów i zwiększenia ich produktywności. W założonym nawadnianiu umożliwiamy także wykonanie drenażu jako elementu konstrukcji hydrotechnicznej, mającym na celu wykorzystanie zasobów wodnych do celów pielęgnacyjnych.

Doradztwo - wszelkie doradztwo, gdzie mowa o trawnikach wielkopowierzchniowych (i nie tylko), jakie zabiegi agrotechniczne trzeba wykonać, jaki siew i z jakich gatunków, hydrosiew od a do z oraz automatyczne nawadnianie,

Humusowanie - działania mające na celu zwiększenie urodzajności oraz stabilizację gruntu (także skarp i nasypów) do założenia trawnika, łąki kwietnej czy też sadzenia na nim innego typu roślinności. Jałową glebę pokrywa się warstwą wysoce urodzajnej ziemi bogatej w materię organiczną, która pozytywnie wpływa na wzrost oraz dalszy rozwój roślin. Działania obejmują ponadto dogęszczanie gruntu, a także rowkowanie i bronowanie.
Humusowanie zalecamy wszędzie tam, gdzie przeważa przede wszystkim podłoże piaszczyste oraz ziemia gliniasta.

Hydrohumusowanie – alternatywna technologia dla tradycyjnego humusowania, której celem jest naturalnie użyźnienie i odpowiednie przygotowanie podłoża do zagospodarowania go różnego rodzaju roślinnością. Przygotowywany pod obsiew i sadzenie roślin teren pokrywany jest materiałami organiczno-glebotwórczymi hydrodynamicznie, tj. na mokro. Wykorzystywane w procesie materiały zawierają wysokiej klasy nawozy organiczne, luźne włókna wzmacniające i absorbujące, a także naturalne kleje.
Hydrohumusowanie, tak jak jego tradycyjny odpowiednik, polecamy szczególnie w przypadku ogrodów bądź innych terenów, na których dominują grunty piaszczyste oraz gliniaste.

Siew maszynowy – szybka i jednocześnie wysoce efektywna metoda zakładania trawników oraz łąk kwietnych na różnej wielkości terenach - zarówno w przydomowych ogrodach, jak i na wielkopowierzchniowych działkach. Zastosowanie profesjonalnych maszyn uprawowo-siewnych pozwala na równomierne rozmieszczenie nasion na całym zaplanowanym obszarze, dbając jednocześnie o umieszczenie ich w ziemi na odpowiedniej głębokości. W efekcie uzyskujemy odpowiednią i przede wszystkim jednolitą gęstość wysiewu na każdym metrze kwadratowym zagospodarowywanego podłoża. Metoda ta sprzyja ponadto lepszemu zadarnieniu gruntu, a co za tym idzie, szybszym wzrostom. Dodatkowo założone w ten sposób trawnik bądź łąka kwietna wykazują niższą podatność na przesuszanie. Występuje również mniejsze prawdopodobieństwo wyjadania nasion przez ptaki.